Skulptrisen Ebba Hedqvist (1909-2001), inspirerade av Carina Ari, Ingemar Liljefors och Höstsol berättade 1957 om idén att skapa ett boende för äldre konstnärer av alla slag. Efter idogt arbete, uppbådande av goda kontakter och 500 kronor kunde hon inregistrera den nybildade Stiftelsen Konstnärshem hos Kungl. Maj:t år 1961.

En förening bildades 1962 på initiativ av Jan Gehlin med samma styrelse för att stödja stiftelsen. Samma år hölls en konsert i Skeppsholmskyrkan där man bl a kunde lyssna till Birgit Nilsson och vinna ett konstverk av Siri Derkert eller X:et på biljetten. Under de kommande två åren växte medlemsantalet till ca 650 medlemmar. I dag har Föreningen Konstnärshem ca 950 medlemmar, de flesta köande för en bostad. Föreningen välkomnar fler medlemmar som vill stödja Konstnärshems idé.

Föreningen Konstnärshem bildades för att stödja Stiftelsen Konstnärshems verksamhet. Föreningens årsmöte avhålls varje år senast i månaden mars. Den gemensamma styrelsen väljs då, och dessutom två revisorer varav en skall vara auktoriserad. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stiftelsens ändamålsparagraf lyder:

Stiftelsen skall ha till ändamål att i en eller flera fastigheter i eller utom Stockholm, vilka ägs av Stiftelsen eller av Stiftelsen jämte annan eller vilka förhyrs eller eljest nyttjas av Stiftelsen, upplåta bostad och därigenom främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade svenska bildkonstnärer, tonsättare, författare konstnärer inom teater, dans och musik och därmed jämställda konstnärliga yrken.

Hönan Laura, på bilden ovan.
En skulptur gjord av Konstnärshems grundare Ebba Hedqvist. Skulpturen står på Norrmalmstorg.

En viktig grundplåt till stiftelsen Konstnärshem lades av skulptören Elsa Danson Wåghals. Hon donerade till Konstnärshem en stor fastighet på Lidingö som skulle användas som bostad åt en kvinnlig skulptör.
Läs mer här

Under renoveringen av Konstnärshems expedition återfanns en länge saknad raritet, nämligen Vera Nilssons palett. Den visades på årsmötet! Flera andra konstverk visades samtidigt. Dessa förvaras vanligtvis på säkert ställe men på ett årsmöte med Konstnärshem bör ju det bästa ur samlingarna visas upp. Vi önskar dock att vi hade ännu mer att visa upp.