Kontakt

Post- och besöksadress: Brännkyrkagatan 19 nb, 118 20 Stockholm.
Tel: 08-641 90 91
e-post: konstnarshem@telia.com