Post- och besöksadress: Brännkyrkagatan 19 nb, 118 20 Stockholm.
Tel: 08-641 90 91
E-post: konstnarshem@telia.com

 

Expeditionen bemannas av Tanja Rinnan och Gunilla Kihlgren och är öppen måndagar 10 – 14

 

Föreningen Konstnärshems medlemsavgift är 200 kronor/år
För den som står i bostadskön tillkommer köavgift 200 kronor/år
Sammanlagt 400 kronor/år

För medlems- och köavgifter
Föreningen Konstnärshem Bankgiro 592-9815

 

För donationer o lokalhyra mm
Stiftelsen Konstnärshem Bankgiro 374-1709