Expedition

Post- och besöksadress: Brännkyrkagatan 19 nb, 118 20 Stockholm.
Tel: 08-641 90 91
, e-post: konstnarshem@telia.com

Expeditionen bemannas av Tanja Rinnan och Gunilla Kihlgren
och är öppen 
måndagar 10 – 14

Sommarstängt 18 juni – 20 augusti

För medlems- och köavgifter
Föreningen Konstnärshem Bankgiro 592-9815, Plusgiro 657911-4.

Föreningen Konstnärshems medlemsavgift är 200 kronor/år.
För den som står i bostadskön tillkommer köavgift 200 kronor/år.

Sammanlagt 400 kronor/år

För donationer o lokalhyra mm
Stiftelsen Konstnärshem Bankgiro 374-1709