Ordförande: Ingvar Jörpeland

 

Vice ordförande: Harald Lyth

 

Ordinarie ledamöter:
Hanns Karlewski, Gunilla Kihlgren, Jörgen Lantz, Sture Samuelsson, Friedemann Stumpf

 

Suppleanter:
Magnus F Andersson, Lia Boysen, Bengt-Åke Hellman, Ulrika Kärnborg

 

Kassör: Tanja Rinnan

 

Aukt revisor: Håkan Andersson
Förtroendevald revisor: Inger Liljefors