Styrelse

Ordförande: Ingvar Jörpeland

Vice ordförande: Harald Lyth

Ordinarie ledamöter:
Hanns Karlewski, Gunilla Kihlgren, Jörgen Lantz, Sture Samuelsson, Friedemann Stumpf

Suppleanter:
Magnus F Andersson, Lia Boysen, Bengt-Åke Hellman, Ulrika Kärnborg

Kassör: Tanja Rinnan

Aukt revisor: Håkan Andersson
Förtroendevald revisor: Inger Liljefors