Bostäder

 

Stiftelsen Konstnärshem förfogar över anvisningsrätten till 56 lägenheter:

3 ettor, 2 minitvåor, 23 tvåor, 18 treor, 8 fyror samt 2 ateljélägenheter.

Ensamstående person anvisas som regel ej större lägenhet än 2 rok.