Stiftelsen Konstnärshem förfogar över anvisningsrätten till 56 lägenheter:

 

3 ettor
2 minitvåor
23 tvåor
18 treor
8 fyror
2 ateljélägenheter.

 

Ensamstående person anvisas som regel ej större lägenhet än 2 rok.