Konst

 En inventering av konsten i Konstnärshem pågår.